[InetBib] FaMI, UB Koblenz, Vollzeit, befristet (Krankheitsvertretung)